TOP 10 Hideko Takamine


HIDEKO TAKAMINE (高峰 秀子) (Hakodate, Hokkaidō, Japón, 1924 – Tokio, Japón, 2010)
La gran musa de Mikio Naruse y Keisuke Kinoshita. Retrato de la clase desfavorecida y figura femenina trágica又窓へ吹きもどさるる胡蝶かな

Mata mado he/ fuki modosaruru/ kochou kana

Nuevamente es soplada hasta la ventana la mariposa

(Kobayashi Issa)


1. TORMENTO (Midareru)
Mikio Naruse, 1964


2. NUBES FLOTANTES (NUBES PASAJERAS) (Ukigumo)
Mikio Naruse, 1955


3. CUANDO UNA MUJER SUBE LA ESCALERA (Onna ga Kaidan wo Agaru Toki)
Mikio Naruse, 1960


4. VEINTICUATRO OJOS (Nijushi no Hitomi)
Keisuke Kinoshita, 1954


5. LA VIDA DE UNA MUJER (Onna no Rekishi)
Mikio Naruse, 1963


6. EL HOMBRE DEL CARRITO (Muhomatsu no Issho)
Iroshi Inagaki, 1958


7. LAS HERMANAS MUNEKATA (Munekata Kyodai)
Yasujirō Ozu, 1950


8. HOUROU-KI (A WANDERER’S NOTEBOOK)
Mikio Naruse, 1962


9. UN AMOR INMORTAL (Eien no Hito)
Keisuke Kinoshita, 1961


10. HIKINIGE (HIT AND RUN)
Mikio Naruse, 1966


Mención extra: EL CORO DE TOKYO (Tokyo no Kôrasu)
Yasujirō Ozu, 1931


Relacionado: TOP 25 Actrices favoritas

Relacionado: TOP 50 Cine japonés