TOP 20 Wuxia y Kung fu


«Toda la filmografía de Godard es un timo comparada con una buena peli de kung fu»

Werner Herzog


1. LA FURIA DEL TIGRE AMARILLO (Xin du bi dao)
Chang Cheh (Shaw Brothers) (HK, 1971)


2. OPERACIÓN DRAGÓN (Enter the Dragon)
Robert Clouse (EEUU/HK, 1973)


3. LOS CINCO VENENOS (Wu du)
Chang Cheh (Shaw Brothers) (HK, 1978)


4. A TOUCH OF ZEN (Xia Nü – Hsia nu)
King Hu (TWN, 1971)


5. HERMANOS DE SANGRE (Ci Ma)
Chang Cheh (Shaw Brothers) (HK, 1973)


6. THE INVINCIBLE ARMOUR (Ying zhao tie bu shan)
See-Yuen Ng (HK, 1977)


7. LAS 36 CÁMARAS DE SHAOLIN (Shao Lin san shi liu fang)
Chia-Liang Liu (Shaw Brothers) (HK, 1978)


8. LA POSADA DEL DRAGÓN (Long men kezhan) (Dragon Inn)
King Hu (TWN, 1967)


9. LA SERPIENTE A LA SOMBRA DEL ÁGUILA (Se ying diu sau)
Yuen Woo-Ping (HK, 1978)


10. BEBE CONMIGO (Da zui xia)
King Hu (Shaw Brothers) (HK, 1966)


11. IP MAN (Yi dai zong shi Ye Wen)
Wilson Yip (HK, 2008)


12. EL ESPADACHÍN MANCO (Dubei Dao)
Chang Cheh (Shaw Brothers) (HK, 1967)


13. NACIDO INVENCIBLE (Tai ji yuan gong)
Joseph Kuo (HK/TWN, 1978)


14. EL ÚLTIMO CABALLERO (Hao xia)
John Woo (HK, 1979)


15. CLANES ASESINOS (Liu xing hu die jian)
Chor Yuen (Shaw Brothers) (HK, 1976)


16. ÉRASE UNA VEZ EN CHINA (Wong Fei-hung)
Tsui Hark (HK, 1991)


17. EL MONO BORRACHO EN EL OJO DEL TIGRE (DRUNKEN MASTER) (Jui kuen)
Yuen Woo-Ping (HK, 1978)


18. FURIA ORIENTAL (Jing wu men)
Lo Wei (HK, 1972)


19. TIGRE Y DRAGÓN (Wo hu cang long)
Ang Lee (TWN/CHI/HK/EEUU, 2000)


20. GUERREROS LEGENDARIOS (Xian si jue)
Ching Siu-Tung (HK/COR, 1983)


Mención extra: SEVEN STEPS OF KUNG FU (Qi bu mi zong)
Chung Ting & Chung-Kuang Wang (HK, 1979)


Relacionado: TOP 35 Cine de samuráis y Chambara